Masz pytania? Zadzwoń! 693-913-347

Prawo do odstąpienia od umowy

z dnia

PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTU TOWARU)

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 - dalej jako ustawa), Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przesyłki. Klient powinien dokonać zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących wypadkach:
  • Gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • Gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • Gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • Gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (dotyczy zwłaszcza płyt CD, DVD, programów komputerowych);
  • Gdy przedmiotem świadczenia jest dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
3. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony.
4. Zwrot towaru nie dotyczy wyrobów, które są wykonywane na zamówienie indywidualne, oraz w których na życzenie Klienta dokonano jakichkolwiek zmian odbiegających od standardu wyznaczonego przez dany model towaru.
5. Towar musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi metkami.
6. Zwrot towaru należy uzgodnić uprzednio ze Sklepem – drogą e-mailowa lub telefoniczną. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy następuje poprzez oświadczenie, które musi nastąpić do 30 dni od otrzymania przesyłki przy czym, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT) pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer konta, na jaki Sklep powinien zwrócić zapłatę. Oświadczenie można również złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy.
8. Towar niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
9. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Płatność tytułem zwrotu za towar zostanie dokonana do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, to Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest odesłać zakupiony towar na własny koszt. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zakupionej rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
12. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
14. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.